Petitie

Geen windturbines in Woolde en op landgoed Twickel

De gemeente Hengelo heeft in Woolde en op landgoed Twickel (retentie-gebied) een zoeklocatie aangewezen voor plaatsing van twee +/- 250 meter hoge windturbines. Vier keer zo hoog als de Lambertuskerk en vijf keer zo hoog als de stadhuistoren! Ook in knooppunt Buren zijn twee ongeveer 230 meter hoge windturbines gepland. Daarnaast een turbine in Twentekanaal Zuid: zie rode puntjes in het midden van de cirkels op de kaart rechtsonder.

Deze kaart geeft een overzicht van het effect van de windturbines op de omgeving. Als u in het gebied binnen de cirkels woont kunt u schade ondervinden.

In samenwerking met  bewoners van omliggende gemeenten, o.a. Twickel, Woolde, Wensink-Zuid, Woolderes, Bornsche
Maten, Westermaat, Deldeneresch, Letterveld/Kerkedennen en Hengelose Es is een gezamenlijke belangengroep opgericht en is een nieuwe petitie uitgezet. 

Teken de petitie om plaatsing te voorkomen!

 

De actiegroep wil geen windturbines omdat deze:

 • in een omtrek van enkele kilometers te horen zijn
 • laagfrequent geluid /zoeven/ bonken veroorzaken – 24 uur per dag
 • de horizon vervuilen, ze zijn vanaf een afstand van 8 kilometer te zien
 • leiden tot directe aantasting van natuurbeleving
 • slagschaduw, schittering en lichtflitsen veroorzaken
 • een bedreiging vormen voor flora en fauna
 • een gevaar kunnen vormen ivm ijsafzetting en het afknappen van wieken

 

Onze gezondheid

Plaatsing van windmolens schaadt het welzijn en de gezondheid van mens en dier. De gemeente heeft de plicht haar inwoners hiertegen te beschermen.

 

Wie hebben last van de windturbines ?

Inwoners en ondernemers in Hengelo, Borne en Delden en landgoed Twickel kunnen te maken krijgen met de overlast van de geplande windturbines. Of je ziet of hoort ze vanuit je huis/wijk. Of je hoort of ziet ze tijdens het wandelen of fietsen. De natuurbeleving van het mooie landgoed Twickel zal drastisch afnemen.
Dat moeten we toch niet accepteren?

Woolde is vol!

In Woolde en omgeving is al vele jaren sprake van toenemende overlast:

 • lawaai en vervuiling van de A1 en A35
 • toenemend aantal voorbijrazende (zware goederen)treinen
 • stank van de rioolzuivering en terreinen vooropslag en verwerking afval
 • uitbreiding/aanleg van bedrijfsterreinen (Westermaat/Veldkamp)
 • hoogspanningsmasten / uitbreiding Tennet-station

 Woolde is Vol en windturbines bij woningen is geen optie!

BENT U HET DAARMEE EENS?

Financieel ondersteunen?

Wilt u ons financieel ondersteunen? Maak dan een bijdrage over op:

NL 52 INGB 0009 6006 29 tnv Stichting Duurzaam en Leefbaar Woolde e.o.