Alternatieven

Het zal inmiddels duidelijk zijn, ook wij, bezorgde bewoners in Woolde en omgeving, dat is het buitengebied en Delden, Borne en “Buren”, kortom iedereen die te maken zal krijgen met windmolens geplaatst in Buren, Woolde en eventueel op de Westermaat, dragen de energietransitie een warm hart toe. En wij willen daaraan bijdragen. Bij het nut van hoge windturbines zijn echter veel vraagtekens te plaatsen en de voordelen wegen wat ons betreft niet op tegen de nadelen. 

We moeten omkijken naar alternatieve vormen van duurzame energievoorziening.

 

Zuiniger leven

Op allerlei manieren -via internet, boeken, informatiepunten van de overheid – kunnen we kennis vergaren over (energie-)zuiniger leven. Want wat niet gebruikt wordt, hoeft niet opgewekt te worden. Natuurlijk kunnen we ons afvragen wat versobering in huishoudens oplevert. Helemaal als de overheid de grootvervuilers niet aan banden legt en als we bedenken dat de sluiting van kolencentrales in Nederland globaal gezien geen vruchten afwerpt als China er in de nabije toekomst velen bijbouwt. Toch zullen we op een bepaald moment allen moeten gaan bijdragen, willen we onze planeet leefbaar houden. Dus waarom niet nu beginnen? 

 

Alternatieven

In het Plan dat Harrie Evers voor de Westermaat doorrekende wordt duidelijk dat Hengelo het kan stellen zonder hoge windmolens!

                                                        

 

Geenwindmolensbijwoonwijken.nl meldt een aantal alternatieven:

                                                       

Burentegenwindmolens.nl noemt:

  • zonne-energie
  • biomassa / biogas voor verwarming van CV en water
  • mestvergisting (mooie kans voor veehouder; wekt duurzame energie op, beperkt de uitstoot en creëert een homogene meststof die sneller opneembaar is voor planten!)
  • geothermie  of aardwarmte
  • (financieel)participeren in windmolens op zee
  • waterstof 

                                                       

Kernenergie is een mogelijkheid, maar laat nog steeds veel afval na. De opslag hiervan kan veel problemen veroorzaken. We zouden meer geld kunnen steken in het onderzoek naar Kernfusie, zie ook Kernfusie is dichterbij dan we denken 

Onderzoek milieuorganisatie WISE

Milieuorganisatie WISE (World Information Service on Energy) ‘is opgericht in 1978 en werkt meer dan veertig jaar aan de energietransitie: een schone, veilige en eerlijke energievoorziening voor nu en later, voor iedereen. Dat betekent de beëindiging van kernenergie – op naar een 100 procent hernieuwbaar energiesysteem.’
 
In een 20 pagina’s tellend onderzoek: ‘Gemeentes op Groen Valkuilen en kansen voor gemeentes om duurzaam stroom aan te besteden’, beschrijft de organisatie tegen welke valkuilen en mogelijkheden gemeenten aanlopen bij het duurzaam aanbesteden van stroom en biedt handvatten.